Back to Top

EU projects

Increasing economic cooperation and promotion of new products in foreign markets.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej

Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja

Nazwa projektu: „Zwiększenie współpracy gospodarczej i promocja nowych produktów na rynkach zagranicznych”

Pobierz: szczegóły projektu (PDF)


Request offer

Zakup środków trwałych – zakup systemu solarnego (fotowoltaicznego) dla zasilania serwerowni, z dn. 7.4.2015

Pobierz: treść zapytania ofertowego (PDF)
Informacja o zmianie w ogłoszeniu: pobierz informacje o zmianie ogłoszenia (PDF)


Request offer

Zakup środków trwałych – terminal Motorola MC9190, z dn. 25.11.2014

Pobierz: treść zapytania ofertowego (PDF)
Informacja o zmianie w ogłoszeniu: pobierz informacje o zmianie ogłoszenia (PDF)


Request offer

Zakup środków trwałych – serwer wraz z oprogramowaniem serwerowym oraz zasilaczem UPS, z dn. 24.11.2014

Pobierz: treść zapytania ofertowego (PDF)


Operational Programme Innovative Economy 2007-2013

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa projektu: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie magazynowania, zamówień, sprzedaży i realizacji dostaw.”

Termin składania ofert: Do 15.09.2014 r., godz. 15.30, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Gosławicka 2d, 45-446 Opole, e-mail: oferty@ikonos.pl

Termin wyboru oferty: 16.09.2014 r.


Zapytanie ofertowe

Zakup laptopów, z dn. 10.09.2014

Pobierz: treść zapytania ofertowego (PDF)

Informacja o zmianie w ogłoszeniu: pobierz informacje o zmianie terminów (PDF)


Implementation of PRE (Export Development Plening) in order to promote the Media Ikonos brand abroad by increasing export of the Company

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej

Działanie 6.1: Paszport do eksportu

Nazwa projektu: „Implementation of PRE (Export Development Plening) in order to promote
the Media Ikonos brand abroad by increasing export of the Company.”

Pobierz: szczegóły projektu (PDF)